Mitt konto

Vilka ord behöver vi ta bort?

Ordböcker brukar traditionellt gallra ut ord som inte längre används, eller inte längre får plats. Finns det ord i vår ordbok som borde tas bort? Om ja, vad beror det på? Används de inte, eller är de olämpliga av något annat skäl?

För min del bör ni absolut ha kvar: vårdslösa

1 gillning

Äldre ord bör definitivt vara kvar i digitala ordböcker eftersom de ofta dyker upp i korsordssammanhang. Pronuncera är ett äldre ord som många i dag inte använder. Mer sällsynta svenska ord är sjov och morsom. För att veta vad de senare två betyder så behöver du ha grundskolekunskaper i danska och norska. Alta Mater/Altra Mater är det nog bara lundabor som vet vad det betecknar.Lunnapågarna och Lunnatöserna kanske bara lundabor vet vad de betyder. Så egentligen handlar det inte om att taga bort ord ur en digital ordbok som synonymer.se utan det handlar om att ni behöver ha en för modern svenska och en för äldre svenska. Möjligen även en för dialekter och lokala språk. Nynorska är en regionaldialekt av svenska. Skånska är en dialekt av danska, spanska, latin och franska. Jutska/Gutemål är en nederländsk dialekt. Östgötska är delvis en dialekt av norska. Härjedalsmål och jämtska är mer besläktat med norska än med svenska. Älvdalsmål är mer av ett språk än vad det är en dialekt. Så här kan synonymer.se vidga vyerna på olika sätt. Om ni sedan vill vidga vyerna är en annan sak.

Vi vill alltid vidga vyerna, och det bör absolut stå någonstans om ett ord tillhör äldre svenska, ungdomsspråk eller liknande. Annars finns ju risken att språkbrukaren använder ordet i fel kontext.