Mitt konto

Viket rätt är rätt?

Enligt Svenska Akademiens ordlista har adjektivet rätt pluralform rätta. Men i synonymer.se finns en exempelmening:
Verkar hon spontan och lättsam så är det en planerad spontanitet och lättsamhet som har till syfte att få in rätt tankar hos spelarna.
Här kopplas pluralsubstantivet tankar med singularadjektivet rätt. Ännu tydligare syns detta i meningen:
Dessa påståenden är rätt.
Notera att om vi istället använder till exempel adjektivet meningsfull så går det inte att använda detta i singular; meningen Dessa påståenden är meningsfull verkar ju fel. Adjektivet i denna mening skall ju vara i plural.

Vilken grammatisk regel gäller för rätt ?

Med “grammatisk regel” menar du enligt ordböckerna/akademikerna (och då kanske i första hand Svenska akademin) eller menar du ‘så som folk ofta talar och skriver’?

Egentligen vill jag veta hur man borde säga så att det känns rätt.
Den generella regeln är nog att om substantivet är i plural så får adjektivet ändelsen a, tex. fina bilar. Men för rätt borde det finnas ett undantag och det är det jag söker. Finns det inget undantag utan bara “alla säger så”, så vill jag veta det också.

Om vi skriver så här i stället för exempelmeningen ovan: Verkar hon spontan och lättsam så är det en planerad spontan aktivitet och lättsamhet som har syftet att få in de rätta tankarna hos spelarna. I det andra exemplet så går det att skriva: Dessa påstånden är de rätta påståendena. Ordet rätta förutsätter alltså bestämd form och bestämd artikel på ett eller annat sätt. I singular blir det i det första exemplet Verkar hon spontan och lättsam så är det en planerad spontan aktivitet och lättsamhet som har syftet att få in den rätta tanken hos spelaren. ordet rätta kan alltså användas i både singularis och pluralis. Det viktiga är att bestämd form/bestämd artikel måste förekomma i meningen runtomkring ordet rätta. Detta påstående är meningsfullt repektive Dessa påståenden är meningsfulla. Hänger ni med?

1 gillning

Meningen “Dessa påståenden är meningsfulla visar att en bestämd artikel inte behövs för att adjektivet skall få ändelsen a. Substantivet är i plural och det är tillräckligt. Vi backar till ursprungsfrågan. Är meningarna
- Verkar hon spontan och lättsam så är det en planerad spontanitet och lättsamhet som har till syfte att få in rätt tankar hos spelarna.
- Dessa påståenden är rätt.
grammatiskt korrekta och varför får rätt en annan form än t.ex meningsfull ?

Hej Lason!
En observant iakttagelse och klurig nöt att knäcka!

Jag har förgäves försökt hitta förklaringen i Svenska Akademiens språklära och i Svenska Akademiens grammatik.

Men i Tysk grammatik (Freud/Sundqvist. 3:e upplagan 1995. Natur & Kultur) i § 95, s. 24 hittar jag en enkel och tydlig förklaring. Där berättas följande under rubriken ”Vissa slag av uttryck”:

Entydigt bestämda substantiv kan i svenskan stå med artikellös form…där tyskan måste ha bestämd artikel:

 1. ibland vid motsättning:
  a. i höger/vänster tumme, på vänster/höger sida
  b. Vit kung står i schack.
  c. Jag fick fel nyckel.
  d. rätt man på rätt plats

 2. ibland vid ordningstal:
  a. …fick första pris.
  b. Andra halvlek blev en katastrof.
  c. Jag tar nästa buss.

 3. i vissa uttryck med superlativer:
  a. …åt flest ägg…

I ditt exempel handlar det om fall 1, där adjektiv som uttrycker någon form av ”motsättning” (’rätt/fel, höger/vänster, vit/svart’ m.m.) används i obestämd form när de syftar på substantiv (också i obestämd form) som kan spela rollen som ”motsats”.

Det är alltså därför det inte är idiomatisk (bruklig) svenska satt säga ”under de rätta förutsättningarna” utan ”under rätt förutsättningar”.

Vänliga hälsningar
Hensch

2 gillningar

Tack för förklaringen. Jag får lusläsa motiveringen ännu en gång men det framgår tydligt vilken form som är korrekt svenska.

Jag har snubblat över en sajt som diskuterar svensk grammatik: http://tallstugan.se/. Man diskuterar enskilda ord vars böjning avviker från generella regler, dock inte rätt. Följande regler som berör vår diskussion hittas på sajten (jag citerar ordagrant):
Adjektivet har a-form när substantivet har pluralform.
Ex. Bilarna och skåpen är gröna. ‒ De är gröna. ‒ Platserna är upptagna. ‒ De är upptagna.
Adjektivet har alltid a-form när det står direkt före ett substantiv i plural (både obestämd och bestämd form).
Ex. goda vänner ‒ hennes goda vänner ‒ de goda vännerna
Om man byter ut grön, upptagen, god mot rätt så blir det problematiskt.

Jag har haft kontakt med Talstugan och fått mail från Kate Kalmström som är deras språkexpert: “Det stämmer att rätt ofta används i grundform före substantiv i obestämd form plural, och visst skulle jag kunna kommentera det på sajten. Ska tänka på ditt förslag vid en ev. uppdatering!”.