Mitt konto

Variolisering

God jul alla

Jag läste en bok om sjukdomar och stötte på ordet “variolisering”.
Anade vad det betydde men slog för säkerhets skulle i flera ordböcker (synonymer.se och SAOB och NE) men kunde till min förvåning inte hitta det någonstans!!

Några sökningar på Google visade dock att ordet faktiskt används (i någon variant) till exempel här i Läkartidningen och i Wikipedia.

Så varför finns det inte i ordböckerna? Har man bara missat det? Eller anses det vara (ofin) svengelska?
Borde det inte finnas med? Isåfall: vilken form (variolisering, variolisation)
Och vad ska den exakta definitionen vara? (vaccination?)

God jul

Variolisering är nog något mer specifikt än vaccinering.
Det verkar handla specifikt om att skapa skydd mot smittkoppor. “inokulation mot smittkoppor” är definitionen i texten i Läkartidningen. Här är ett annat belägg, i en SOU från 1913:
“Denna ympning med naturliga smittkoppor har kallats inoculation (variolisation). Den sjukdom, som härvid framkallades, var emellertid äkta koppor med såsom dessa ett allmänt, över hela kroppen utbrett utslag och gav visserligen för individen ett gott skydd mot följande anfall av koppor, men var på samma gång ofta anledning till nya epidemier genom att smitta spreds till omgivningen, som i regel ej var inoculerad.”

Inokulation är också ett ovanligt ord som enligt SO betyder “ympning; särsk. om en typ av enklare vaccination” (och ympning betyder vaccination).

Jag tror inte att ordböckerna låtit bli att ta med detta avsiktligt. Jag tror att det är så ovanligt att de inte stött på det. Möjligtvis har de låtit bli att ta med det för att de är så ovanligt (och kanske har det blivit vanligare på senare år)

2 gillningar

De besläktade orden variolation och variolisation tas upp av SAOB och anges kort och gott med definitionen “smittkoppsympning”. Rent etymologiskt har de sin grund i variola (latin för “koppor”), och är enligt SAOB första gången publicerade i svenskan av Carl Sundberg, “Skyddsympningens utveckling och ett hundraåårsminne”, Föreningen Heimdals folkskrifter 38, 1896.