Mitt konto

Vad betyder skjuten

I alla tider har jag uppfattat att om någon är “skjuten” så är den drabbade död, oavsett om det är en människa eller en älg. Om inte, använder jag ordet “påskjuten” eller “skadskjuten”. I dag, så används ordet “skjuten” uteslutande i betydelsen påskjuten i nyhetssändningar, oavsett resultatet. Möjligen används “skjuten till döds” ibland, eftersom detta extra krävs för att man ska veta hela utgången. Detta var inte nödvändigt förr, eftersom “skjuten” alltid hade klar betydelse. Vad säger ni om detta?

2 gillningar

Följande säger SAOL:
skjuten adjektiv skjutet skjutna
• träffad av skott men inte nöd­vändigtvis dödad
SAOL borde veta bäst.

1 gillning

Jag håller med. Skjuten-död Annars skottskadad, det används sällan nuförtiden. Varför försvann det? Är påskjuten verkligen bättre? Det associerar jag till att någon har skjutit på =gett något /någon fart eller flyttat ngt med kraft.

Jag hittar inget stöd för att “skjuten” förr alltid innebar att den skjutne blivit dödad. Då hade sammansättningen ihjälskjuten knappast behövts, inte heller uttrycket “skjuten till döds”. Det berodde nog på sammanhanget. Men det är förstås möjligt att skjuten oftare användes i den betydelsen förr, och i vissa sammanhang är det nog fortfarande så. Om man “skjuter älg” skadeskjuter man förhoppningsvis inte bara älgen och åker hem igen!

Angående “påskjuten” verkar det så ovanligt idag att det nog riskerar att förvirra mer än klargöra.

Om ni hör någon säga att denne skjutit en älg. Hur uppfattar ni det?

Jag har kopierat ur SAOL: skjuta verb sköt, skjutit, skjuten skjutet skjutna, pres. skjuter 1 av­lossa skott; döda med skott; ​jfr skytt, skytte, skott 1; ​skjuta sig själv i foten skada sig själv, göra själv­mål

Ihjälskjuten skrev man förr; idag gäller svengelska ”till döds” av ”to death”

Jag vill påstå att detta är samma förflackning o språkligt slarv som vi fortlöpande ser i svenska språket. Jag påstår också att de som redigerar SAOL/SAOB dessutom har blivit mindre o mindre kritiska och låtgå-iga i sin bedömning huruvida man ska godta nya ord eller ej.
Jag skulle här kunna skriva en hel roman om vad detta medfört under de senaste årtiondena, men det för för långt här.
Värst av allt är dock att lärare och personer som borde veta, utifrån sin utbildning, aktivt bidrar till att föra styggelserna vidare utifrån sina officiella och publika åtaganden. ACK-JA!!

Sedan har vi slangspråket där skjuten betyder påsatt. Det stavas väl skadeskjuten.