Mitt konto

Uttryck relaterade till jul

De här är det enda uttryck kan jag komma på som bara och tydligt relaterar till julen

inget [inte mycket] att hänga i granen

Det finns några andra som oftast används om julen

det lackar mot [jul]
[julen] står för dörren

Men det kan faktiskt lacka mot något annat och vad som helst kan stå för dörren.

Ha tomtar på loftet

1 gillning

Finns det några snälla barn här

När jag var barn (under forntiden) minns jag att det fanns “gottis” som kallades för “tomtebrus”.

1 gillning