Mitt konto

Trendsättning

När nu språkvetarna/språkkunniga i olika myndigheter, organisationer, företag m fl försvinner verkar det finnas ett stort intresse av att “trendsätta” språket snabbt, med diverse uttryck t ex jag tänker (jag tycker), politiken (politikerna) etc. Vem/vilka kan vara inblandade i förändringsprocessen?