Mitt konto

Sanktioner

Sanktioner sökte jag här på morgonkvisten efter att ha läst det i en nyhetsartikel angående Myanmar. Och som jag förstår det kan det alltså betyda både något negativt och positivt? Det kan vara en bestraffning men även ett godkännande, hur kommer detta sig? Känns väldigt förvirrande. Finns det någon koppling i grunden mellan dessa betydelser som verkar spreta åt helt olika håll?

#sanktioner

https://www.synonymer.se/sv-syn/sanktion

Sen jag var ung var jag van vid att sanktioner betydde nånting negativt. Men det ändrade när jag bestämde mig att lära mig språket på riktigt och då upptäckte jag att det kan betyda nåt positivt. Men i de flesta fall används det som ett verb dvs att sanktionera. Tex Det var den dåvarande president som sanktionerade attacken mot muslimska extremister.

1 gillning

Jag kan nog inte sanktionera att man använder sanktionera i positiv bemärkelse. Eller hur var det egentligen :wink: (obs ironi - jag är aldrig ironisk?)

1 gillning

@stenorebro Jag sanktionerar din ordlek. :relieved: Kan det möjligtvis ha varit ett ord man till att börja med använde som som något positivt för att senare använda i allt fler politiska sammanhang som ju ofta är negativt laddade (känns som ett tecken på ett dåligt system att man så sällan hör något positivt??).

Trevligt!! Jag bestrider det hela!! Också ett ord, som oftast är negativt men kan vara positivt :slight_smile: (detta var ju riktigt roligt!)

Lite beroende på omständigheterna kan det i just det här fallet ibland vara ganska stor skillnad på substantivet sanktion och verbet att sanktionera [något]. Den nuförtiden vanligaste innebörden av ordet sanktion innebär nästan alltid något negativt eller hämmande, precis som ni är inne på. Emellertid har de båda orden sitt ursprung i det latinska substantivet sanctio (‘stadfästelse’ , ‘påbud’) och verbet sancire (‘bekräfta’, ‘förklara helig eller okränkbar’), och det är ju inte alls lika negativt. Jämfört med sanktion har vårt svenska verb sanktionera ganska ofta kvar den här lite mer positivt klingande innebörden. Inte alltid förstås, men det kan ibland användas som en synonym till att godkänna eller ge bifall åt något. Till exempel så kan styrelsen i en idrottsförening sanktionera inköp av ny utrustning till sitt ungdomslag, eller så kan en myndighet sanktionera omställningsbidrag till villaägare som vill installera solceller för miljöns skull. Den här dubbeltydigheten finns för övrigt också i engelskans [to] sanction.

1 gillning

Tack @Tommy_Kronkvist ! Vad intressant, det är ju då två olika ord egentligen? Men som man glömt bort nu för att de liknar varandra? Som med orden … Mitt minne sviker mig. :thinking: Två ord som skiljer sig enbart genom ett “r” där i mitten någonstans. Ett r som de flesta inte känner till. Bra beskrivning va? :sweat_smile: Nej men, jag återkommer när jag kommer på det. :relieved: