Mitt konto

Pris vs Investering

Tycker att man allt oftare ser “Investering: 1 000 kr” istället för “Pris: 1 000 kr”, kanske oftast inom hälsobranschen eller andra sammanhang där produkten/tjänsten man säljer kan sägas vara nyttig, hälsosam eller liknande.

Har någon annan sett detta, och i så fall var? Förekommer investeringar i andra sammanhang än de jag nämner? Självklart kopplar jag ordfamiljen investera/investering mycket till aktiemarknaden, men det jag är inne på här är att man använder det istället för ordet pris i andra branscher för att få produkten/tjänsten man säljer att verka mer “motiverad”.

Ett ord skapat av reklamare som de använder i s f kostnad vilket klingar negativt. Investering lockar ju till framtida vinster och är därmed ingen kostnad utan en ren förtjänst(?).

Låter fullt rimligt, och i så fall lär väl användningen öka om konsumenterna faller för det. Tills ordet investering blir urholkat och man kanske går tillbaka till pris/kostnad igen.