Mitt konto

Om tid

Har uppmärksammat att man numera använder pluralformen metrar om singularis meter.
Visst var det så att det förr hette en meter och flera meter?

Ja, så var det och jag gör det fortfarande. Skär i mig när jag hör kilometrar osv. Detsamma när det gäller ordet order, i min värld heter det en order flera order.

‘metrar’ står som alternativ pluralform till ‘meter’ i Svenska akademiens ordlista. Verkar dock främst gälla när man vill betona enskilda meter/metrar. “De sista metrarna var tunga” (om t.ex. ett lopp). Här kan man läsa mer om detta: https://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013/1992/metrar_och_minuter