Mitt konto

Om kategorin Uttryck & ordspråk

Fasta fraser och uttryck; ordspråk och idiom; aforismer & ordstäv. Sådana ting avhandlas här.

Det handlar om ett ganska brett spektrum av språkliga fenomen, med den gemensamma nämnaren att de består av flera ord i en fras vars betydelse inte framgår av de enskilda orden i frasen.
Ofta handlar det om bildliga betydelser och liknelser, men långt ifrån alltid.

kasta vatten (kissa)
bli andra bullar av (få en strängare ordning)
damma av något (börja använda något igen)
tappa hakan (bli förvånad)

“Uttryck och ordspråk” utgör dessutom ett vitt spektrum av fenomen utan klara gränser. De kan delvis definieras av hur fasta de. Längden på uttrycket kan också säga något om vilken typ det.

Idiomatiska uttryck (idiom), som exempelvis de ovan eller här nedan finns det gott om i svenskan:

gripa efter ett halmstrå (söka en sista (osannolik) möjlighet)
ha huvudet på skaft (vara klipsk, snabbtänkt)
kratta manegen (ge någon bra förutsättningar)

Idiom är ganska fasta, men vi kan variera orden i dem och det finns varianter med samma betydelse:
Lida mot slutet / Lida mot sitt slut
Lägga vantarna på / Lägga rabarber på.

Ordspråk är däremot fastare, de förändras förvisso ibland, men vi brukar inte variera dem när vi använder dem. De är också som regel längre.

Rom byggdes inte på en dag.
Äpplet faller inte långt från trädet.
När katten är borta dansar råttorna på bordet.

Men typifieringen är ibland svår. Är exempelvis dessa idiom eller ordspråk?
Mycket väsen för ingenting
Ärlighet varar längst

Ordstäv är längre än ordspråk och ganska ovanliga i svenskan nuförtiden. De kännetecknas av att de innehåller en referens till ett subjekt:
Surt sa räven om rönnbären.
Mycket väsen för lite ull, sa kärringen och klippte grisen.

Breddar vi begreppet ytterligare något får vi också plats för det som kallas kollokationer. Då handlar det om uttryck vars betydelse går att utläsa av orden i uttrycket, men som är fasta i den betydelsen att de ofta paras ihop i ett uttryck :
fatta ett beslut
lugn och ro
i händelse av

Vi skulle också till de fasta uttrycken kunna lägga det som kallas partikelverb.
Partikelverben består av ett verb + en partikel (oftast adverb eller preposition) och kännetecknas av att betoningen ligger på partikeln.
fånga in
kliva upp
kämpa på

Den vetenskapliga gren som ägnas studier åt fasta fraser och uttryck kallas fraseologi.

Jag vill skriva om ordspråket ovan: “Äpplet faller inte långt frrån trädet” I min värld heter det: Äpplet faller inte långt från päronträdet." Hur kan det ha blivit så att de flesta använder den första ordalydelsen?
Majo