Mitt konto

Om kategorin ordhistorik

Ordens och frasernas ursprung, släktskap, utveckling och förändring dryftas här.

Hur ser dess släktträd ut?
Har det rötter i andra språk?
När börjar det användas i svenskan?
Har dess innebörd förändrats?

Sådana frågor diskuterar vi i den här kategorin.

Läran om ordens och uttryckens ursprung, släktskap och utveckling kallas också för etymologi.
Ordet etymologi kommer från grekiskan och är en sammansättning av etymos (som betyder sann, säker) och logos (som betyder förnuft, ord, tal, lag).
Och ett ords etymon (ἔτυμον) är dess sanna betydelse i enlighet med dess historia.

Användbara resurser för dig är intresserad av etymologi: