Mitt konto

Om kategorin Enskilda ord

Synonymer till, definitioner av, liksom användning och betydelse av enskilda ord debatteras i denna kategori.

Här kan du fråga andra om deras förståelse av ett särskilt ord.
Och få reda på vad deras språkkänsla säger om hur det kan användas, vilka betydelser det har, och så vidare.

Tänk på att det sällan finns ett (1) objektivt, sant svar när det handlar om ord.
Din användning och förståelse av ett ord kanske inte stämmer överens med alla andras.
Det betyder inte nödvändigtvis att någon av er har fel. Ni kanske bara har olika erfarenhet av ordet. Eller bor på olika platser, där ordet används olika. Eller så betonar ni olika betydelser av ett ord som har många betydelser.

Här är några användbara begrepp när du diskuterar ords betydelser och användning

 • mångtydighet
  ett ord kan ha flera betydelser, närliggande eller vitt skilda, det är då mångtydigt
 • språkkänsla
  någons intuitiva uppfattning om hur ett ord kan användas och vad det betyder utgör hens språkkänsla
 • terminologi
  ett system av termer inom ett särskilt område utgör dess terminologi
 • fackspråk
  de termer och den jargong som särskilt används inom en viss (exempelvis ett yrke) utgör dess fackspråk