Mitt konto

Nedstängning - Lockdown

Varför envisas folk - och inte minst de stora mediakanalerna - med att använda det engelska ordet lockdown, när det finns svenska ord som fungerar utmärkt och beskriver precis samma sak.

Varför kan man helt inte enkelt bara säga nedstängning ?

Jag kan inte se att det ordet avviker på något från engelskans lockdown.
Är detta bara ett uttryck för lättja?
Eller tycker man att det engelska ordet är “finare”?
Eller har jag fel, finns det något i lockdown som inte uttrycks med nedstängning?

P.S.
Ordet nedstängning (och inte heller nerstängning) finns i någon av de stora ordböckerna. Det kanske inte är så vanligt. Men jag är säker på att det används ibland och att alla som kan svenska förstår vad det betyder och att det inte klingar fel i några språköron.

Jag håller med.
Man kan fundera över orsaken att journalister väljer ett engelskt ord istället. Förmodligen för att de vill att det ska bli tydligt för läsarna vad de pratar om. Man använder det engelska ordet som en slags referens till den en viss debatt.
Visst det finns en poäng, man kan berömma dem för att vara hjälpsamma.
På kort sikt, för den enskilde läsaren, är det en tjänst, men på längre sikt… leder det till en utarmning av det svenska språket.

Bra rutet Du Peter! Det är ett oskick att ideligen införa främmande ord då det finns svenska. Men det är trender och journalister börjar med nyord som ej är svenska ingen vill ju vara annat än PK i vårt land.

Dem som använder engelskan istället rycker dem att det låter coolt tror jag, för ordet (nedstängning) är absolut inget fel på, tvärtom så tycker jag att det låter fint och vi bör använda svenskan istället för andra språk!

Håller med, ser ingen betydelseskillnad gentemot nerstängning. Tror att man vill använda lockdown för att det låter mer dramatiskt, och drama är väl något som media älskar.

Även håller med, dock jag är ryss (bosatt i Ryssland) - Samma problem (är det ett problem, verkligen?) och just med detta ordet har vi i det rysska språket också. Vi också har ett bra ord som låter, så att säga, “mjukare” för en ryss med sitt rysska örat. Gissningsvis kan jag säga att de som Du kallar för “mediakanalerna” vill bara låta likadant, eller kanske det var USA som råkade i det typ av problemet och anvönde detta ordet först…?

1 gillning

Jamen lock down är väl det korrekta i samband med storstrejk. Fabrikerna låstes för arbetare som svar på deras strejk.

Problemet är förstås inte att det är fel, utan att det är engelska. Alla mänskliga språk kommer naturligtvis alltid att influeras av andra i olika grad, men jag tycker ändå vi åtminstone bör utgå från svenska uttryck, och om sådana saknas kan vi helt enkelt skapa nya utifrån redan förekommande svenska ord. Då utvecklas svenskan naturligare och bättre än om man bara “plankar” ord från andra språk rakt av. En ytterligare fördel med en sådan naturlig språkutveckling är att det ofta leder till en lite mer precis svenska. Jämför till exempel de båda orden e-post (för elektronisk post i största allmänhet) och e-brev (för enskilda meddelanden som sänds per e-post), medan man på engelska får nöja sig med det enda ordet email.

1 gillning

När min pappa talade om storstrejkens (1905) följder, var ordet lockdown. Det hörde jag förmodligen 1956, så redan då ansågs det vara vedertaget. Det säger ju vad som skedde. Trots att det är engelska.

1 gillning

Se där, den betydelseaspekten hade jag ingen aning om. Tack för påpekandet!

Sen händer det också att de svenska motsvarigheterna ibland kan bli lite stelbenta eller högtravande. Till exempel ligger inte “arbetsinställelse” och “arbetsavstängning” lika mjukt i munnen som det nästan likabetydande lockout.

1 gillning

Vad säger du om “lock out” stänga ute men vi kan också säga utestängd. Det är mjukt, fast ingenting är mjukt då det gäller strejker eller utestängningar.

ABM

Lockout var det korrekta ordet när man låste aretsplatserna

Bra att du tog upp detta. I mitt tycke heter det på “naturlig svenska” (enligt ordböckerna), rätt och slätt, stängning. Jmf öppna upp. Ihoplandningen med det engelska uttrycket förvillar.
Antingen så stänger eller öppnas något. Ned och upp är överflödigt i det svenska språket.

Tycker också att stängning hade räckt på sätt och vis, men jag misstänker att det kanske är lite för anonymt - det kan ju vara vad som helst som stängs. Kanske vill man använda ord som nedstängning/lockdown just för den här väldigt specifika och ovanliga typen av stängning? Vi språkbrukare gillar ju att sätta ord/etiketter på saker, verkar det som.

Jag har nog den uppfattningen, som flera påpekat, att det är lätt att ta till sig engelska uttryck idag. Man tänker dock inte på att de svenska orden/uttrycken beskriver en företeelse lika bra. Det är bara så att vi har glömt bort det, för 20 år sedan skulle ingen komma på tanken att använda ordet lockdown Vi får ju räkna med att engelskans inflytande blir starkare och starkare och att det en dag upphöjs till officiellt språk jämsides med svenskan. Jämför hur det gick med lågtyskans påverkan på svenska språket, ca 50 % av vårt språk kan hänföras till lågtyskan. Efter kriget har tysk påverkan på svenska språket varit tämligen liten.
Alltså bör ni som språkbrukare verka för att övergången till engelskan görs så smidig som möjligt. Fler och fler använder engelskan på klotet. (kolla på Kina…) Fint att på sikt ha ett språk som funkar överallt.

2 gillningar