Mitt konto

Liberal - har det förlorat sin betydelse?

Liberalerna kretsar kring 4% i opinionen och har svårt att få folk att förstå vad som egentligen särskiljer dem från alternativen. De verkar inte kunna enas om det själva heller.

Och i princip alla de andra politiska partierna är för en (ganska) fri marknad och de individuella och politiska fri- och rättigheter som en gång i tiden var just liberalernas käpphästar.

De flesta i den breda politiska mitten skulle nog säga att de är liberaler (i någon mening) eller iallafall omfamnar de - historiskt sett - liberala värderingarna.
Knappast någon kallar sig väl oliberal.

Har ordet liberal därmed förlorat sin substans och mening?
Uttrycker man längre någon tydlig position när man idag säger att man är liberal?

Jag tycker att man med epitetet liberal uttrycker just att man är för ett antal fri- och rättigheter, samt kapitalism i någon form.
Men inte mer än så.
Och eftersom i princip alla partier (åtminstone i mitten) är för dessa fri- och rättigheter samt kapitalism så är de alla liberaler i någon mån. Därför är det svårt att förstå vad som särskiljer partiet Liberalerna från övriga, åtminstone ideologiskt. Och att de velar i frågor som har med fri- och rättigheter gör det än svårare att säga vad som faktiskt skiljer dem från övriga.
Liberalerna kommer förmodligen att dö. Men liberalismen lever vidare.