Mitt konto

Lämna en språkspaning här!

Har du sett något tecken på att ord börjat förändras? Har ditt språköra hört några nya, grammatiska sensationer? Eller kanske synat en ny stavning? Låt oss veta i den här tråden!

Hört på reklamen ordet “sparde” istf sparade. Är det ett korrekt språkbruk? Är det så att språk förndras genom förenkling?

Undrar
Maria🤔

Hej! Sparde är nog en gammal form som kanske lever kvar i vissa dialekter. Det gamla böjningsmönstret för spara var nämligen jag spar, jag sparde, jag har spart. :slight_smile: