Mitt konto

Hjälp med fras

vad betyder hon har gjort rätt för sig

Det betyder att hon har gjort det hon ska och agerat rätt/rättvist. Tycker jag. :slight_smile:

1 gillning

Korrekt. Bra Viktoria!

1 gillning

Jag håller med, men jag lägger lite mer i det uttrycket. För mig känns det som att om någon gjort rätt för sig, så har denne på något sätt sonat något olämpligt som personen gjort tidigare, t.ex. betalat en skuld, som borde gjorts tidigare. Jag har dock inget belägg för att det är så.

3 gillningar

Vi har ju också pendangen “göra rätt för sin lön”, som inte nödvändigtvis inbegriper någon tidigare försummelse.

1 gillning

Stämmer, det var en bra betydelsespecifikation! :slight_smile:

thanks for the awesome information.

Flera här är inne på rätt spår, däremot har det inget med att göra något rätt eller rättvist.
Det handlar om att någon har har gjort vad på den ankommer för att ha fullgjort sin skyldighet, i något sammanhang, eller ha antingen med arbete eller med pengar, utfört/betalat för att erhålla något som krävt en motsvarande arbetsinsats, gåva, summa eller utbyte.
Däremot kan man väl säga att när personen gjort det som beskrivs ovan, så kan det säkert anses att denne gjort rätt eller möjligen rättvist.