Mitt konto

Grunt vatten

Vad betyder “Att gå i grunt vatten”

En synonym till det är vada.

Men jag misstänker att du syftar på en idiomatisk användning av uttrycket gå i grunt vatten. Stämmer det?
Dock har jag aldrig hört det idiomet användas på svenska, och jag hittar inte något belägg för att det faktiskt används heller.

Är det ett idiomatiskt uttryck? Att gå i grunt vatten är att vada. Vad i ortnamn antyder att det funnits eller finns ett vad så att man kan gå över vattnet, bäcken eller floden etc. Inte torrskodd utan med vatten upp på vaderna?

Det var i en bok av Anna Jansson.

Det är i en bok av Anna Jansson.

Att vara ute på djupt vatten har jag hört.
Alltså att man gett sig in på med nåt man inte behärskar,
…men grunt vatten, nä inte hört.

Vi har ju också uttrycken “vara inne på grunt vatten” och “att fiska i grumligt vatten”, båda med betydelsen att någon gör något som man inte har riktig koll på, ibland en fara eller något olagligt, eller (utan kunskapsbakgrund) få fram uppgifter/erkännande som man gissat motparten möjligen har.