Mitt konto

Fram och bak i boken

Sättet att beskriva i vilken riktning man ska bläddra i en bok är tvetydigt, enligt min mening. För mig betyder “framåt i boken” att man går fram till ett högre sidnummer, medan “bakåt i boken” betyder att man bläddrar bakåt till ett lägre sidnummer. Att döma av så många gånger jag missförstått dessa instruktioner, så börjar jag tro att min tolkning är fel och att det är tvärt om!
Vad är er uppfattning om detta?

Riktningen när man läser en bok är mot högre sidnummer så jag håller med dig, det måste vara framåt i boken.

2 gillningar

Jag håller med er båda, har jättesvårt att se en annan tolkning i det här sammanhanget. Men ska hålla ögonen öppna för eventuellt pågående förändring.

Likväl har det lett till missförstånd mer än en gång för mig

Hm, kanske beror det på att “längst bak i boken” refererar till sidorna som man bläddrar FRAM till, medan “längst fram i boken” hänvisar till sidorna man måste BACKA till. Kanske är det detta som ligger bakom?

Det är just när man anger positionen relativt ett läge inuti boken, som missförstånd uppstår. Däremot tror jag inte att t.ex. längst bak i boken kan missförstås, utan anses vara liktydigt med sist i boken, men jag är inte säker.

Jag tror inte heller att längst fram/bak missförstås, men kanske har dessa uttryck gjort att fraserna bläddra fram/bak missuppfattas. Det hade varit intressant att se ett exempel där man uppenbart använder bläddra fram/bak på ett “felaktigt” sätt (d.v.s. tvärsemot läsriktningen).

Jag ska se om jag hittar något

1 gillning

Efter att ha googlat en del, ser jag att jag inte är ensam om problemet med bak eller fram i boken. Dock hittade jag inget bra exempel. Däremot hittade jag en annan tvetydighet där “fram” är inblandat, nämligen “att flytta fram ett möte”. Betyder det att mötet tidigareläggs eller senareläggs? Här finns det också olika uppfattningar.

2 gillningar

Hm, du har rätt. Lägger upp en enkät här om just mötessituationen, vore spännande att se vad de flesta spontant tycker att uttrycket “flytta fram mötet” betyder.

Flytta fram ett möte = …?
  • Tidigarelägga
  • Boka om mötet till ett senare tillfälle

0 röster

Senarelägga är väl det adekvata ordet till “senare tillfälle”?

Ja, det hade jag definitivt kunnat skriva i röstningsfunktionen istället, mycket mer kort och koncist. Tack för tipset!

1 gillning

Men tydligare! Viktigt vid en enkät!

2 gillningar