Mitt konto

Förändring av där

Hej språk-ekvilibrister
(om man får tillåta sig en avstavning för läsbarhetens skull : )

Jag tycker mig ha iakttagit en förändring i hur ordet där används.

Enligt flera ordböcker (inklusive synonymer.se och akademins SO) så används där i betydelsen:
på det stället
därborta
ungefär
Som i meningarna ‘Där jag bor’, ‘Där vid cykeln ligger det något’, ‘Han är så där en 2 meter lång’.

Men så används där ibland också på ett annat sätt, nämligen med betydelser som:
i det hänseendet
avseende detta
på den punkten

Man hör oftast detta i talspråk, i meningar som:

Du tycker att det är fel att göra så, men där står vi långt ifrån varandra.
Där han menar att XX så menar jag att YY.

Men på bilden är också ett exemel på den användningen i skrift i Svenska Dagbladet:

Underbart med ord man kan använda både här och där, och
lite hit och dit!

Ett flexibelt ord. Ser det ofta användas i betydelsen “i vilken/vilket”. Brevet/boken där han skrev…