Mitt konto

Filoker

Filoker är ett gammalt delvis dialektalt ord för saker, grejer som jag skulle tycka vara roligt att bevara. Synonymer.se har ej detta ord i sin ordlista, kanske kommer? #filoker
Någon annan som hört detta ord?

Hej Netsister!

Du kan föreslå tillägg av nya ord här:

I vilken del av landet används detta dialektala ord främst?

Det är troligtvis ett av många döende ord i svenskan. Jag har aldrig hört detta ord och jag skulle nog anta att det var en person som spelar fiol om jag hörde det…

Dialektalt men betyder “gamla grejer”. Jag ska leta bland mina filoker.
Ock visst är det på utdöende men jag vill " rädda" ordet.