Mitt konto

Feedback på förslag

Hej ordboksskapare
Jag tycker att ni gör ett jättebra jobb.
Jag hjälper också till lite ibland, skickar in förslag på ord och röstar. Jag skulle gärna göra det mer. Men jag skulle också gärna vilja veta vad som händer med mina förslag - blir de nedröstade eller blir de godkända och hamnar i ordboken?!?

Hej

Processen ser ut så här:

  1. En redaktör går igenom alla förslag och rensar bort sådana som vi ändå inte kommer att godkänna, oftast för att vi redan har dem (i någon grammatisk form) eller för att de är felstavningar eller påhittade ord. Vi får in en del “skräp” kan man säga.
  2. Orden släpps för omröstning på sajten och alla besökare kan rösta.
  3. Förslag som uppnår en viss mängd JA-röster, och en viss andel JA i förhållande till NEJ, hamnar på en ny lista.
  4. Den listan granskas ytterligare av en redaktör (som letar dubletter, stavel etc) som har sista ordet för om de ska hamna i ordboken. (De förslag som fick många nej-röster kasseras)

I dagsläget har vi inte möjlighet att ge dig information om vad som händer med just dina förslag, eftersom vi inte lagrar information om vem som skickat in vilket förslag. Allt vi har är en lista med förslag och inga användarnamn eller annat knutna till dem.
Vi för emellertid diskussioner om att få till en sådan koppling. Det skulle vara möjligt när vi (snart) får ett bättre system för att hantera användare och användardata.
Men det skulle också innebära att vi måste bygga om förslagsfunktionen, och det tar tid och kräver resurser. Så, möjligtvis kan vi göra det under andra halvan av 2021.