Mitt konto

En dikt om månen

Ljuset i mörkret, tack vare dig. Du är fin, säger jag.

Nattens melodi pulserar i discokulans rymd.

En hälsning från botten till toppen. Du är fin, säger jag.