Mitt konto

Demokratisera

Demokrati har ju med makt, medbestämmande, möjligheten att påverka och göra sin röst hörd att höra. Som den bokstavliga tolkningen av ordet uttrycket: folkstyre.

Verbet att demokratisera (och substantivet demokratisering) borde således handla om att ge någon (människor, grupper, medborgare) mer makt och möjlighet att påverka och bestämma, i synnerhet i politiska processer. Att öka demokratin i samhället.
Det gör det i regel också. Det pratas till exempel ofta om att demokratisera skolan och ett lands demokratisering

Men jag stöter ibland på ordet demokratisera i betydelsen att öka människors tillgång till och möjligheter att köpa något eller göra något (som inte har med medbestämmande på arbetsplats eller i en politisk process att göra).

Här är några exempel:

“Daniel Urey ser också teknikutvecklingen som ett sätt att demokratisera produktionen och distributionen av böcker.”
(demokratisering i betydelsen att fler har möjlighet att nyttja produktionsmedel och distributionskanaler?)

“Demokratisera social innovation”
(i betydelsen att fler får/erbjuda möjligheten att starta företag?)

“Innovationsverktyg för att demokratisera data i Azure”
(i betydelsen att fler kan använda ett tekniskt hjälpmedel?)

Är detta en förändring av orden demokratisera och demokratisering?
Varför och hur har den isåfall uppstått?

Intressant iakttagelse!

Jag får uppfattningen att demokratisera ofta används i betydelsen “öka jämlikheten” eller “förbättra fördelningen/tillgången”. Men det blir lite förvirrande att likställa jämlikhet och demokrati.

Kanske är det ett tecken på att vi har börjat lägga andra eller fler värden i ordet demokrati och själva idén om vad en demokrati ska vara. Mer än rösträtt och andra grundläggande rättigheter och friheter. Att fler områden (som t.ex. innovation, information, distribution) ska präglas av medinflytande och tillgång.

Sedan kan det ju vara så att de har blivit ett modeord som i vissa sammanhang används för att få något att låta bra.

Låter väldigt flummigt att demokratisera social innovation. Bra om vi får fler uppfinnare och smarta företagare men det är liksom ingen rättighet att ha en bra idé och kunna tjäna pengar på den. Då får man se till att ge bättre undervisning i skolan och inspirera elever till att skapa lösningar och affärsidéer. Men det har aldrig varit något för alla.