Mitt konto

Blodfull fråga

Under uppslagsordet ”kreol” användsbegreppet blandblod. Vad är det?
Det går inte att hitta bland era synonymer.
Jag tror att det är ett gammalt ord som blivit kvar och som borde bytas till något korrekt.
Vi har ju alla samma blod, inte heller s k kungligheter har annat blod.

Ja, det låter föråldrat. Idag skulle man kanske skriva “blandad etnisk härkomst”. Det bör vara det som åsyftas här (t.ex. om kreol som härstammade både från europeiska kolonisatörer och afrikanska slavar).

Absolut, du har rätt.
Jag skrev inlägget på detta vis för att få redaktörerna att ändra, fanns inget annat sätt att få kontakt.
Rensa bort gammalt tankegods.

Hej

Tack för din feedback.

Blandblod i den strikta bemärkelsen (att det faktiskt handlar om olika sorter av blod som blandats) är sannolikt föråldrat i den meningen att i princip ingen längre tror att olika sorters blod har något med kultur och samhälle att göra (i medicinsk mening finns det olika sorters blod, men det är knappast det som åsyftas här).

Men huruvida ett ord ska finnas med eller strykas ur eller få en eller en annan definition i en ordbok är en komplicerad fråga.

Ska exempelvis ett ord tas bort ur en ordbok endast för att det inte används i just den betydelsen längre?
Det finns ju fortfarande kvar i gamla böcker och andra källor, i den betydelsen, och då finns behov att kunna slå upp det. Och då kanske det bör finnas i ordboken? Det beror lite på vilken slags ordbok man vill vara, en synkron (som beskriver hur språket används idag) eller diakron (som beskriver ordets betydelse i olika perioder och dess utveckling). Det är dock svårt att vara enbart synkron eller diakron, för vem kan verkligen skilja det som är nu från det som har varit, och lever inte det förgångna alltid i någon mån kvar i nuet? Dessutom kan ett ord (i sin äldre betydelse) leva kvar inom delar eller grupper av ett språkområde.
Språket är fullt av gråzoner.

Just vad gäller ordet blandblod så kan jag tycka att det borde finnas som uppslagsord i synonymer.se - även om det är en synkron i mycket högre grad än en diakron ordbok - eftersom det förekommer i texter som fortfarande läses.

Dessutom tror jag faktiskt att det används idag, men i vad som snarast är en metaforisk betydelse av “blandning av etnisk härkomst”. Vilket man kan tycka är olyckligt, men det kan inte ordboken ta hänsyn till om den vill vara deskriptiv snarare än normativ (och det vill synonymer.se)

Men det uppslaget borde också beskriva just hur ordet förändrats i betydelse med tiden och vilka olika betydelser det har idag.

Vad gäller uppslaget för kreol så tycker jag att det borde skrivas om och delen “ofta av blandblod” borde strykas helt då det inte tillför någon relevant information utan snarast är missvisande.