Mitt konto

Avslutningsuttryck i en skriftlig hälsning

En sms-god fortsättningshälsning avslutades med uttrycket; Vad har du gjort då? Efter en beskrivning av egna aktiviteter och planer.

Har mottagit detta uttryck även tidigare - undrar över det här med att lägga till ordet ”då” - skulle gärna höra andras funderingar. Kanske är som en ”utfyllnad” i ett vardagsspråk…

1 gillning

“Då” i det sammanhanget tror jag är något som kommer från talspråket.

Ett utfyllnadsord. Ungefär som i vad nu då? och än sen då! betyder det inte något men kan ge lite emfas i uttrycket. I text är det vanligt att sätta komma före: Vad tyckte du, då?. Nackdelen med det är ju att det gör läsningen hackig. Men om man inte sätter ut ett komma kan betydelsen ibland ändras: Vad tyckte du då? (då = vid det tillfället).

När man översätter dialog kan fraser med “då” vara ett sätt att ge en känsla av svenskt talspråk. Ofta går det ju inte att göra någon direkt översättning av talspråk.

1 gillning

Tack för dessa funderingar - tänker då vidare i de tankebanor jag hade initialt.

Uttrycksätt har så klart även att göra med vem - och till vem - som uttrycket användes till, samt även personernas aktuella situation.

Detta tillägg av ”då” blir så att säga ett mer kraftfullt - kanske menat som ett mer uppmanande uttryck - till den tilltalade.

Nästan lite provocerande.

Ja, visst ger detta ”obetydliga” avslutningsord en sådan magkänsla.

Kanske ett sätt att kunna ”få” ventilera en känsla, utan att denna känsla blir mer tydlig.

Ordet är alls inget utfyllnads eller extraord. I talspråket kan man utifrån satsmelodin förstå vad den frågande menar, men skrivet skulle frågan väldigt lätt tolkas som “ett påhopp” = vad har har hänt /vad har du nu ställt till med. Med “då” tillagt blir frågan mkt mer allmän. Denna typ av frågeställningar är inte oviktiga och får ofta oväntade följder när man konverserar via mail o sms, som ofta misstolkas och ställer till oro och förtret och även ovänskap. Tyvärr finns det hur mkt som helst av dessa missförstånd.

1 gillning

Javisst - ord är viktiga, liksom en vilja att försöka förstå deras innebörd

Tror inte jag förstod innebörden av denna mening(i kombination med det övriga); ” Med “då” tillagt blir frågan mkt mer allmän.”