Mitt konto

Arvssak

Hej!
Med detta ord förstår jag frågan eller ämnet om ett arv, inte själva arvet (varor eller pengar) i sig. Stämmer det?

Enligt SAOB kan “arvssak” också syfta på ett föremål som ärvts. En googling ger flera exempel på det men också på betydelsen “arvsfråga” som du nämner. Det kanske framgår av sammanhanget vilken tolkning som är den rätta?