Mitt konto
Kategori Ämnen

Enskilda ord

Synonymer till, definitioner av, liksom användning och betydelse av enskilda ord debatteras i denna kategori.
39

Uttryck & ordspråk

Fasta fraser och uttryck; ordspråk och idiom; aforismer & ordstäv. Sådana ting avhandlas här.
28

Grammatik

Reglerna för hur ord böjs och sätts samman i satser och meningar diskuteras här.
9

Ordhistorik

Ordens och frasernas ursprung, släktskap, utveckling och förändring dryftas här.
10

Design & teknik

Webbsidan synonymer.se ventileras här. Dess funktionalitet, utseende och användarvänlighet (inte ordbokens innehåll). Synpunkter och idéer mottages gärna.
12

Språkspaningar

Vad ser du för förändringar i det svenska språket? Nya betydelser, nya grammatikaliteter eller kanske helt nya ord?
18
45