Mitt konto
Kategori Ämnen

Enskilda ord

Synonymer till, definitioner av, liksom användning och betydelse av enskilda ord debatteras i denna kategori.
30

Uttryck & ordspråk

Fasta fraser och uttryck; ordspråk och idiom; aforismer & ordstäv. Sådana ting avhandlas här.
12

Grammatik

Reglerna för hur ord böjs och sätts samman i satser och meningar diskuteras här.
5

Ordhistorik

Ordens och frasernas ursprung, släktskap, utveckling och förändring dryftas här.
7

Design & teknik

Webbsidan synonymer.se ventileras här. Dess funktionalitet, utseende och användarvänlighet (inte ordbokens innehåll). Synpunkter och idéer mottages gärna.
7
23